Informacje Ogólne

Biblioteka Polany Kultury - Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu to instytucja publiczna, której misją jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, dbanie o równy dostęp do wiedzy i kultury, bez względu na ich status społeczny, zamożność, wyznanie, sprawność ruchową i intelektualną, wykształcenie, narodowość itp.  Każdy mieszkaniec ma prawo korzystać ze wszystkich zasobów i usług biblioteki.

Bibioteka otwarta jest od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 oraz w soboty 9:00 - 14:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biblioteki