MOST ZAKOCHANYCH - remont kładki na rzece Orzyszy

MOST ZAKOCHANYCH - remont kładki na rzece Orzyszy
Dom Kultury
12.07.2023 22:00

Kładka (szer. 1,95 m / długość 14,30 m.), która jest przedmiotem renowacji zlokalizowana jest na rzece Orzyszy w obrębie działek ewidencyjnych 248, 247/2, 180/2, obręb Orzysz. Jej strategiczne położenie w pobliżu ośrodka zdrowia, Ogródka Jordanowskiego, trasy pieszo-rowerowej i Orzyskiego Sadu Dziecięcego czyni ją uczęszczaną i popularną. Celem operacji jest zmiana tradycyjnego i pragmatycznego podejścia do niekomercyjnej przestrzeni publicznej na rzecz innowacyjnej, a co za tym idzie stymulującej konkurencyjność idei, rozszerzenia tradycyjnej funkcji kładki, która stała się MOSTEM ZAKOCHANYCH. Pomysł koresponuje z historią terenu rybackiego tj. Legendą Orzysza, co stanowi edukacyjny i kulturowy paramentr operacji. Zakres projektu obejmował:                                                                                            1. remont kładki - wymiana podkładu pomostu, renowacja metalowych poręczy kładki poprzez zamontowanie kutych elementów dekoracyjnych i pomalowanie ich

2. utwardzenie terenu - rozebranie starych i położenie nowych obrzeży betonowych, rozebranie nawierzchni kostki brukowej i położenie nowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami

3.  mała architektura - wkomponowanie w strukturę mostu dzieła sztuki - rzeźby, odlewu nawiązującego do symboliki miłości i rodziny oraz wykonanie tablicy z zapisem Legendy Orzysza o rybaku Arysie, królewenie Marii i moście 

 4. inscenizacja Legendy Orzysza w trakcie uroczystego otwarcia "MOSTU ZAKOCHANYCH" - plenerowe przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z Orzysza

5. stałe poszerzanie zakresu wiedzy mieszkańców i odwiedzających na temat rybackiego dziedzictwa lokalnego - umieszczenie tablicy zawierającej Legendę Orzysza, opartej na rybackiej fabule i postaci rybaka Arysa oraz lokalne symbole.              

Na realizacji operacji skorzysta cała społeczność lokalna (ok. 8900 osób) a także licznie przybywający w okresie letnim turyści (ok. 2 tys. rocznie). Efekt prac remontowych będzie trwały. Poprawi się także bezpieczeństwo i funkcjonalność mostu. Operacja ma charakter niekomercyjny.

Realizacja operacji przyczyni się także do poprawy konkurencyjności obszaru jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów. Wyremontowana, estetyczna, funkcjonalna kładka, przyciągnie uwagę turystów i lokalnych mediów. Od tej pory będzie także miejscem pamiątkowym w życiu poszczególnych osób (par, które zdecydują się na zawieszenie kłódki), może być też miejscem okolicznościowych sesji fotograficznych, które także wypromują MOST ZAKOCHANYCH w rejonie. Wielofukcyjność i kompaktowość jako podstawa nowoczesnych trendów urbanistycznych odnoszą się także do tej operacji. Dodatkowym atutem, który z pewnością przełoży się na poprawę konkurencyjności jest fakt, że stworzyliśmy miejsce przyjazne, bliskie, budzące przyjemne konotacje i wspomnienia, wzmacnaijące wizerunek miasta, stanowiące atrakcję, ciekawą artystycznie alternatywę.    

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.   Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.          

Operacja była realizowana w okresie od marca do czerwca 2023 r. a jej koszt wyniósł 50 000,00 złotych.

                                                                                                                                                                                            

Data wydarzenia
30.06.2023 22:00
W ramach
Kolaż zdjęć z otwarcia Mostu Zakochanych w Orzyszu
Z lewej strony Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, po środku Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jolanta Piotrowska, z prawej strony Pani Senator Małgorzata Kopiczko. Panie przecinają wstęgę otwoerającą most.
Panowie Dariusz Kizling oraz Wicestarosta Piski Marek Wysocki przecinają wstęgnę na Moście Zakochanych w Orzyszu. Za nimi ludzie
Na Moście Zakochanych. Z lewej strony Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, po środku Anna Pilarczyk - przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu, z prawej strony Pani alicja Mocarska - prezes zarządu MEPROZET - BIS
Na Moście zakochanych. Z lewej strony Burmistrz Orzysza Zbigniew Wlodkowski, po środku Wicestarosta Piski Marek Wysocki, z prawej strony Pan Piotr Bogdaszewski rzeźbiarz.
Na Moście Zakochanych. Z prawej strony Pani Joanna Kamieniecka - Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu, z lewje strony Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski. Przecinają wstęgę podczas otwarcia mostu. Z tyłu ludzie.
Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski stoi na Moście Zakochanych, mówi do zebranych gości przed nim.
Rzeźba - dwa tulące się gołąbki, pod nimi na łańcuchu kłódka w kształcie serca z napisem "Kocham Orzysz", na Moście Zakochanych w Orzyszu. W tle drzewa, oraz kanał Orzysz
Trzy dziewczynki na straganie z rybami podczas przedstawienia legendy Orzysza. Z prawej strony Pani Ewa Stankiewicz
Dziewczynka w sukience księżniczki na Moście Zakochanych podczas przedstawienia.
Dwóch chłopców na moście przebanych za drwala i kowala w trakcie przedstawiania legendy Orzysza. Chłopcy mają siekierę i młot, na moście leży belka.
Widownia na krzesełkach oglada przedstawienie podczas otwarcia Mostu Zakochanych. Na moście dzieci przebrane za postaci z Legendy Orzysza- z lewej strony Rybak Arys, z prawej ojciec Arysa
Dwóch chłopców przebranych za kowala i drwala - postaci z legendy Orzysza. Podczas przedstawienia z okazji otwarcia Mostu Zakochanych.
Dzieci na moście w trakcie rzedstawiania legendy Orzysza. Na Moscie Zakochanych w Orzyszu.
Joanna Kamieniecka z mikrofonem, Ewa Stankiewicz i Krzystof Roszko z różami.
Kobiety z zespołu Orzyszanki w strojach ludowych na Moście Zakochanych
Widownia przed Mostem Zakochanych podczas występu dzieci przedstawiających Legendę Orzysza.
Ludzie pozujący do wspólnego zdjęcia na Moście Zakochanych w Orzyszu.
Ludzie pozujący do wspólnego zdjęcia na Moście Zakochanych w Orzyszu.
Burmistrz Orzysza oraz Pani Irenka Dudzin uściskuja sobie dłonie na Moście Zakochanych w Orzyszu.
5 osób, trójka doroslych, oraz dwie dziewczynki pozują do zdjęcia na Moście Zakochanych w Orzyszu. Za nimi rzeźba gołąbków.
Piotr Bogdaszewski przy swojej rzeźbie - dwa wtulające się w siebie gołąbki na Moście Zakochanych w Orzyszu.
Pan Zbigniew Moroz z żoną i wnuczkiem na Moście Zakoachanych w Orzyszu.
Pan Marek Moroz z żoną i synkiem na Moście Zakochanych w Orzyszu.