Na skrzydłach Orzyskich Kobiet 2022

Na skrzydłach Orzyskich Kobiet 2022
Dom Kultury
08.03.2022 17:00

"Na skrzydłach orzyskich Kobiet" unieśliśmy się dziś wysoko! Fotogaleria obrazuje klimat tegorocznych obchodów Dnia Kobiet w Orzyszu. Było wielowymiarowo. Wysłuchaliśmy występów chóru z Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu oraz Klubu Spotkań Artystycznych. Ucieszyliśmy się z obecności kobiet i dzieci z Ukrainy, w imieniu których zabrała głos Katerina. Orzyskie Stowarzyszenie "Szansa na" prowadziło w trakcie uroczystości zbiórkę na wsparcie ukraińskich sąsiadów.

Dzisiejszego wieczoru odbył się finał plebiscytu "Na skrzydłach orzyskich Kobiet", który miał na celu wyłonić kobiety wyjątkowe, aktywne, inspirujące i podziwiane w naszej społeczności. Głosowanie było anonimowe za pomocą ankiet on-line oraz kart do głosowania dostępnych w Bibliotece Polany Kultury. Oddaliście Państwo 362 głosy. Nagrody wręczyli Burmistrz Orzysza, Zbigniew Włodkowski oraz Wicestarosta Powiatu Piskiego, Marek Wysocki. Oto wyniki plebiscytu:

I. KOBIETA GLAMOUR - Teresa Sokołowska

Wyróżnienie - Emilia Pływacz

Wyróżnienie - Anna Pilarczyk

II. KOBIETA UŚMIECHU - Adrianna Piekarska 

Wyróżnienie - Lucyna Ślesińska

Wyróżnienie - Irena Dudzin

III. FIT KOBIETA - Elżbieta Siergiej

Wyróżnienie - Ewa Gumkowska

Wyróżnienie - Anna Rogińska

V. KOBIETA RENESANSU - Joanna Kamieniecka

Wyróżnienie - Agnieszka Chaberska

Wyróżnienie - Krystyna Ziółkowska

V. KOBIETA ANIOŁ - Małgorzata Patoka

Wyróżnienie - Joanna Grzyb

Wyróżnienie - Anna Pilarczyk

VI. KOBIETA ARTYSTKA - Mariola Mikusek

Wyróżnienie - Małgorzata Kalinowska

Wyróżnienie - Regina Marusińska

VII. KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA - Małgorzata Malik

Wyróżnienie - Elżbieta Mroczkowska

Wyróżnienie - Grażyna Bukowska

VIII. FOLK KOBIETA - Bogumiła Nawrocka

Wyróżnienie - Teresa Rybińska

Wyróżnienie - Gabriela Duda

XI. WYJĄTKOWA SENIORKA - Irena Dudzin

Wyróżnienie - Wanda Chaberek

Wyróżnienie - Halina Mikucka

X. EDU KOBIETA - Agnieszka Chaberska

Wyróżnienie - Emilia Pływacz

Wyróżnienie - Teresa Kaca

Po ciepłych i serdecznych życzeniach od Burmistrza Orzysza oraz Wicestarosty Powiatu Piskiego, Panowie wręczyli wszystkim Paniom zasiadającym na widowni róże.

Mieliśmy także przyjemność wysłuchać koncertu Robert Kasprzyckiego - poety z duszą rockmana, wokalisty, gitarzysty, felietonisty, który zaangażował publiczność do wspólnego śpiewania.

Dziękujemy Łukasz Nikołajuk, Kamil Kierzkowski i całemu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Orzyszu za gościnne progi i fajną współpracę!

Małgorzata Kalinowska, Adrianna Piekarska na tle kolorowych skrzydeł.
Widownia przed sceną. Na hali widowiskowo- spotrowej MOSiR w Orzyszu.
Bogumiła Nawrocka,Teresa Rybińska, Gabriela Duda laureatki w kategorii FOLK KOBIETA na scenie z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim i Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
Widok na scenę i widownie podczas gali "Na skrzydlach Orzyszkich Kobiet'
Na scenie Dyrektor MOSiR, oraz Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu. Za nimi na sztalugach skrzydła.
Kobiety pozujące do zjdęcia na tle kolorowych skrzydeł.
Ewa Gumkowska, Elżbieta Siergiej na tle kolorowych skrzydeł.
Krystyna Ziółkowska na tle kolorowych skrzydeł.
Anna Rogińska z różą i dyplomem na tle kolorowych skrzydeł.
Osoby z chóru pozujące do zdjęcia na tle kolorowych skrzydeł.
Marianna Kościuszkiewicz z różą na tle kolorowych skrzydeł.
Kobieta z różą na tle kolorowych skrzydeł.
Kobiety przy stole z poczęstunkiem.
Na scenie Robert Kasprzycki z gitarą. Podczas występu. Z prawej strony kolorowe skrzydła.
Na scenie Robert Kasprzycki z gitarą. Podczas występu. Przed nim widownia.
Pani Dyrektor Polany Kultury oraz Dyrektor MOSiR w Orzyszu. Za nimi kolorowe skrzydła.
Panie z Polany Kultury, za nimi kolorowe skrzydła.
Dwie Panie z Polany Kolany Kultury, za nimi kolorowe skrzydła.
Teresa Sokołowska z różą, na tle kolorowych skrzydeł.
Na scenie w hali widowiskowo- sportowej występ chóru. Kobiety po środku trzymają flagę Orzysza.
Na scenie kobieta z mikrofonem, z prawej strony Pani Dyrektor Polany Kultury, za nimi na sztalugach skrzydła.
W hali widowiskowo sportowej MOSiR w Orzyszu, wystep chóru.
Małgorzata Malik z dziewczynką na tle kolorowych skrzydeł.
Agnieszka Chaberska na tle kolorowych skrzydeł.
Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu oraz Robert Kasprzycki. Za nimi kolorowe zjęcia.
Lucyna Ślesińska z dyplomem i różą na tle kolorowych skrzydeł.
Regina Marusińska z córką na tle kolorowych skrzydeł .
Kobiety z różami na widowni.
Wicestarosta Marek Wysocki rozdaje kobietom na widowni kwiaty.
Mężczyzna rozdaje kwiaty kobietom na widowni.
Na scenie Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Dyrektor MOSiR w Orzyszu Łukasz Nikołajuk.
Panie: Emilia Pływacz, Agnieszka Chaberska, Teresa Kaca z dyplomami, różami, nagrodami na tle kolorowych skrzydeł.
Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski z laureatkami.
Agnieszka Chaberska, Teresa Kaca, Bursmistrz Orzysza, Wicestarosta Piski na sccenia. Mężczyżni gratuluja iręczają kobiecie dyplom i różę. Z tyłu Dyrektor MOSiR
 Irena Dudzin, Halina Mikucka, Wanda Chaberek laureatki w kategorii WYJĄTKOWA SENIORKA na scenie z Wicestarostą Piskim oraz Burmistrzem Orzysza
W hali widowiskowo sportowej MOSiR w Orzyszu, wystep chóru.
Irena Dudzin oraz Halina Mikucka na scenie podczas wręczania nagród. Obok Wicestarosta Piski Marek Wysocki ze skrzydłem, za nimi Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski.
Kobiety na widowni.
Elżbieta Mroczkowska, Grażyna Bukowska, Małgorzata Malik laureatki w kategorii KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA, na tle kolorowych skrzydeł.
Elżbieta Mroczkowska, Grażyna Bukowska, Małgorzata Malik laureatki w kategorii KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA, z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim, oraz Busrmistrzem Orzysza.
Małgorzata Kalinowska, Mariola Mikusek, Regina Marusińska laureatki w kategorii KOBIETA ARTYSTKA, z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim i Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
Widok na widownię i scenę, z  rzutnika wyświetlany wizerunek Pani Marioli Mikusek.
 Joanna Grzyb, Anna Pilarczyk, Małgorzata Patoka laureatki w kategorii KOBIETA ANIOŁ, z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim, Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
, Agnieszka Chaberska, Krystyna Ziółkowska, Joanna Kamieniecka laureatki w kategorii KOBIETA RENESANSU na scenie z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim, oraz Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
Na scenie. Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski gratuluje i wręcza różę Krzystynie Ziółkowskiej, laureatce w kategorii KOBIETA RENESANS, za nim koleja laureatka Joanna Kamieniecka. Z prawej strony Marek Wysocki Wicestarosta Piski.
Ewa Gumkowska, Elżbieta Siergiej, Anna Rogińska laureatki w kategorii FIT KOBIETA, na scenie z Markiem Wysockim Wicestarostą Piskim i Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
Ewa Gumkowska, Elżbieta Siergiej, Anna Rogińska laureatki w kategorii FIT KOBIETA, na scenie z Markiem Wysockim Wicestarostą Piskim.
Wicestarosta Piski Marek Wysocki wręcza Ewie Gumkowskiej różę i dyplom.
 Irena Dudzin, Lucyna Ślesińska, Adrianna Piekarska laureatki w kategorii KOBIETA UŚMIECHU na scenie z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim i Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim.
Anna Pilarczyk, Emilia Pływacz,Teresa Sokołowska laureatki w kategorii KOBIETA GLAMOUR na scenie z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim i Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
Teresa Sokołowska laureatka w kategorii KOBIETA GLAMOUR na scenie z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim, oraz Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim.
Agnieszka Chaberska ze skrzydłem, z lewje strony Emilia Pływacz, z tyłu Teresa Kaca, z prawej strony Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski.
Bogumiła Nawrocka,Teresa Rybińska, Gabriela Duda laureatki w kategorii FOLK KOBIETA na scenie z Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim i Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim.
Elżbieta Siergiej laureatka w kategorii FIT KOBIETA ze skrzydłem.
Halina Mikucka, Irena Dudzin, Wicestarosta Piski Marek Wysocki na scenie.
Mariola Mikusek i Regina Marusińska
Plakat informujacy o gali z okazji Dnia Kobiet.