Orzyszanki OD NOVA - sztafeta międzypokoleniowa - film

Orzyszanki OD NOVA - sztafeta międzypokoleniowa - film
Dom Kultury
08.11.2023 09:30

Film zrealizowany w studio filmowym Polany Kultury w Orzyszu poświęcony interakcji i transmisji wartości pomiędzy Zespołem Śpiewaczym ORZYSZANKI a dziecięcą frakcją Orzyszanki OD NOVA. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

Film można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=tMenHEa9JLo
Zapraszamy do ogladania smiley

Data wydarzenia
08.11.2023 10:00
Kobiety z zespołu Orzyszanki oraz dziewczynki z zespołu Orzyszanki OD NOVA pozują do wspólnego zdjęcia w sali lustrzanej w Pałacyku Polany Kultury.