Płatności on-line za zajęcia

Płatności on-line za zajęcia
Dom Kultury
26.10.2020 20:45

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa i nasze sugerujemy dokonywanie płatności za zajęcia drogą on-line.

Dziękujemy!

Plakat z prośbą o dokonywanie wpłat na konto.