Polskie Radio Orzysz "Młodzi Mówią"

Polskie Radio Orzysz "Młodzi Mówią"
Dom Kultury
01.02.2019 18:00

Wraz z dniem 01.02.2019 r. ruszył projekt, którego celem było stworzenie internetowego radia prowadzonego przez orzyską młodzież.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a na jego realizację Dom Kultury pozyskał 8500zł.

Kwota ta pozwoliła piętnastoosobowej grupie nastolatków rzetelnie przygotować się do funkcji spikera czy też dźwiękowca w ramach spotkań i warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów w tych dziedzinach. 

Cały projekt trwał 6 miesięcy , w trakcie których grupa radiowa z koordynator na czele, P.Ewą Stankiewicz oraz P.Krzysztofem Roszko- głównym pomysłodawcą i realizatorem zadbali, by w naszym mieście można było usłyszeć nie tylko szum pięknego jeziora, ale również szum internetowych odbiorników radiowych.

Uroczystość podsumowująca projekt odbyła się 14 sierpnia 2019 r. przy gościnnym udziale władz samorządu lokalnego, na czele z P. Burmistrzem Orzysza, Zbigniewem Włodkowskim, Zastępcą Burmistrza - P. Beatą Jażdżewską, Przewdoniczącą Rady Miejskiej, P. Anną Pilarczyk oraz przedstawicielami Rady Seniorów reprezentowanymi przez P. Barbarę Szkolarz. Gośpie pozostawili pamiatkowe wpisy i autografy na specjalnie wyznaczonych do tego celu drzwiach.

Dotychczas zarejestrowane audycje znajdziecie w zakladce: KANAŁ YT RADIA ORZYSZ

 

W ramach