Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Dziecięcego w Orzyszu za nami!

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Dziecięcego w Orzyszu za nami!
Biblioteka
29.10.2022 13:45
Dyrektor Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Joanna Kamieniecka, kierownik Biblioteki Polany Kultury Joanna Waszkiewicz oraz zastępca Burmistrza Pani Beata Jażdżewska przywitały serdecznie wszystkich gości.
Nasi mali uczestnicy zostali osobiście pasowani na studenta przez Panią Dziekan doc. Agnieszkę Danielewicz  złożyli uroczystą przysięgę, odebrali indeksy oraz uczestniczyli w pierwszym wykładzie akademickim pt. "Koncert w Twojej głowie, czyli krótka opowieść o mózgu", który poprowadziła mgr Anna Mścichowska - Brainolog.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek oraz wspólna fotografia wszystkich małych studentów.
Koordynatorem orzyskiej filii Uniwersytetu Dziecięcego została Sandra Dąbkowska.
Data wydarzenia
29.10.2022 09:30
Rozpoczęcie roku akademickiego przez dzieci
podpisywanie indeksów przez prowadzącą zajęcia
Wręczanie dyplomów małym studentom
Rozpoczęcie roku akademickiego przez dzieci
Wręczenie dyplomu
Rozpoczęcie roku akademickiego przez dzieci