Zakup nagłośnienia nowej generacji oraz sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Zakup nagłośnienia nowej generacji oraz sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
Dom Kultury
18.04.2024 21:00

Nowoczesna działalność kulturalna jest możliwa przy wsparciu nowoczesnych narzędzi. W roku 2023 Polana Kultury po raz kolejny sięgnęła po środki unijne, tym razem na zakup środków trwałych, stanowiących nowoczesne, liniowe wyposażenie nagłośnieniowe i elementy dodatkowe tj. wyposażenie do bezpiecznej organizacji imprez plenerowych tj. barierki ochronne i najazdy.

W terminie od 24.01. do 30.11.2023 r. zrealizowaliśmy projekt „Polana Kultury - wsparcie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, na który otrzymaliśmy 422 711,61 złotych dofinansowania.

Wniosek złożony został do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Cele szczegółowe działania to:

  • poprawa funkcjonalności instytucji kultury, zwiększenie możliwości i poprawa warunków technicznych
  • poprawa funkcjonowania instytucji poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne dotychczas nie stosowane w jednostce

Serdeczne podziękowania kierujemy do Burmistrza Orzysza i Rady Miejskiej za zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji oraz sponsorom, którzy wsparli nas bezwarunkowo a są to:

  • Stowarzyszenie SQUAD INICJATYW Polany Kultury
  • FUH AwaCar Mechanika Pojazdowa Andrzej Worm
  • Green Art Studio Architektury Krajobrazu Anna Orłowska-Kozioł
  • YACHT SERWIS KORNELIUSZ PODESZWA

Dziękujemy firmie POLSOUND, dostawcy sprzętu nagłośnieniowego za profesjonalną współpracę oraz szkolenie dla pracowników Polany.

Wyrazy uznania i wdzięczności dla instruktora i nagłośnieniowca Polany, Krzysztofa Roszko, za koordynację projektu i dbałość o najmniejszy detal.

Nieoceniony wkład wniósł Pan Krzysztof Lindorf i Pani Anna Majewska, którzy wsparli nas w napisaniu wniosku i studium wykonalności oraz przez cały okres realizacji działań.

Ogromną wdzięcznością darzymy też Pana Damiana Szwalgina za jego przeogromną merytoryczną wiedzę i bezinteresowną pomoc na każdym etapie realizacji projektu.

 W sektorze sprzętu nagłośnieniowego tylko konstrukcja systemu liniowego pozwala uzyskać podobną głośność blisko sceny jak i w większej odległości od niej. Gwarantuje to taki sam komfort odbioru bez względu na to, czy uczestnik imprezy stoi tuż pod samą sceną czy też 100 metrów dalej. Jest to nie tylko kwestia komfortu, ale także zdrowia oraz higieny słuchu i systemu nerwowego. Aspekt szczególnie istotny w przypadku odbiorców z różnym stopniem niedosłuchu ale także niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami neurologicznymi tj. autyzm czy zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zastosowanie nagłośnienia liniowego znacznie odciąża słuch, podnosi komfort odbioru osobom niepełnosprawnym, co zwiększy ich motywację do udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Istotny jest także ergonomiczny aspekt obsługi sprzętu liniowego dla pracowników Polany Kultury. Jego lekkość i mobilność umożliwiają bezpieczną obsługę nawet w przypadku pracowników z niepełnosprawnością.


Data wydarzenia
18.04.2024 21:00
W ramach
Plakat zawierający informacje na temat tytułu projektu oraz logo unii europejskiej
Plakat informacyjny na temat dofinanasowania zawierający informacje na temat wysokości dofinanaoswnia, programu dotacyjnego , tytułu projektu i wysokości dofinansowania
Konsoleta cyfrowa, którą obsługuje mężczyzna
 Zestaw szerokopasmowy liniowy, złożony z siedmui kolumn wraz z procesorem sterującym i dystrybutorem zasilania. Na zdjęciu widoczne są też mikrofony bezprzeewodowe.
Na scenie od lewej - Burmistrz Orzysza Pan Zbigniew Włodkowski, Pan Damian Szwalgina, Zastępca Burmistrza Orzysza Pani Beata Jażdżewska, Dyrektor Polany Kultury - Pani Joanna Kamieniecka
Trzech mężczyzn z nowym sprzętem do nagłośnienia. Od lewej - Jarosław Niezgoda, Krzysztof Roszko, Damian Szwalgina
Dystrybutor zasilania wraz z procesorem sterującym.
Zestaw mikrofonów bezprzewodowych.
Zestaw szerokopasmowy liniowy, złożony z siedmui kolumn wraz z procesorem sterującym i dystrybutorem zasilania. Na zdjęciu widoczne są też mikrofony bezprzewodowe.
Dystrutor zasilania wraz z zestawem mikrofonów beezprzewodowych.
Konsoleta cyfrowa
Trzech mężczyzn podczas rozpakowania systemu szerokopasmowego
Windy systemów nagłosnieniowych
Aktywny zestaw szerokopasmowy
Konsoleta cyfrowa
Nowy sprzęt do nagłośnienia liniowego
Pracownicy Polany Kultury rozładowują metalowe barierki koncertowe do magazynu.
Paleta metolowych barierek koncertowych podczas rozładunku na HDS
Barierki koncertowe załadowane na samochodzie ciężarowym z HDS