O nas

Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną.

Działania Domu Kultury reguluje Ustawa z dn. 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Domu Kultury w Orzyszu.

W skład Domu Kultury wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu wraz z filiami publiczno-szkolnymi w Okartowie i Dąbrówce oraz 14 świetlicami wiejskimi.

Na mocy Uchwały Nr XVII/193/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 roku wpisanej do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 9 października pod pozycją 4128 Dom Kultury w Orzyszu wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną przyjął nazwę POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu, która upawomocniła się dnia 24 października 2020 r. POLANA KULTURY ma także nowy adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz.

Podstawowym celem POLANY KULTURY w Orzyszu jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości oraz podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa.