STUDIO FILMOWE Polany Kultury

STUDIO FILMOWE Polany Kultury
Dom Kultury

Studio powstało w czerwcu 2022 jako efekt realizacji projektu grantowego realizowanego w ramach projektu systemowego "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" w ramach działania 3.2. "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.