ZAJĘCIA PLASTYCZNE

<< Powrót do
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Centrum Młodzieżowe Polany Kultury

W ramach zajęć wychowankowie  mają możliwość m.in. poznania podstawowych techniki i zagadnień plastycznych łączących teorię z praktyką.Zajęcia wspomagają ich rozwój, aby stali się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzieli więcej szczegółów i barw wokół siebie. Warsztaty plastyczne przyczyniają się także do znacznej poprawy sprawności manualnej dzieci i młodzieży, a przede wszystkim ich samooceny. Stworzona w trakcie zajęć atmosfera akceptacji i poczucia bezpieczeństwa pomoże każdemu wychowankowi przeżywać naturalną radość tworzenia