ZAJĘCIA SPORTOWE

<< Powrót do
ZAJĘCIA SPORTOWE
Centrum Młodzieżowe Polany Kultury
Dzieci z piłkami na bosiku do siatkówki plażowej.

W ramach zajęć wychowankowie mają możliwość m.in. kontrolować własne negatywne zachowania i emocje w stosunku do siebie i innych,, wdrażać się do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia. Ponadto warsztaty przyczyniają się do zapobiegania zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie), rozładowanie napięć i energii, wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój. Dzięki udziałowi w warsztatach dzieci i młodzież kształtują u siebie szacunek do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych, a także rozwijają postawę asertywności. Zajęcia przyczynią się do eksponowania pozytywnych zachowań uczestników, rozwiną poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

Dzieci na hali widowiskowo sportowej MOSiR w Orzyszu, rozgrzewka przez zajęciami sportowymi.
Dzieci w Centrum Młodzieżowym podczas gry w ping ponga.