PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Założenia ogólne:

Świetlica środowiskowa z programem profilaktycznym  zwana Centrum Młodzieżowym weszła w skład POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu na mocy Uchwały nr XXX/226/20 Rady miejskiej w Orzyszu, która weszła w życie z dniem 6 lutego  2021 r. 

Program profilaktyczny realizowany jest przez dwóch pracowników zatrudnionych w Centrum Młodzieżowym w ramach umowy o pracę na stanowiskach Animatorów Czasu Wolnego.

Program Profilaktyczny Młodzieżowego Centrum Polany Kultury w Orzyszu dostosowany jest do potrzeb dzieci i młodzieży lokalnego środowiska gminy Orzysz.

W programie uwzględnione są dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, wykluczonych społecznie, zagrożonych demoralizacją, pochodzące z rodzin niepełnych, z uzależnieniami oraz wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Centrum młodzieżowe ma zapewnić im harmonijny rozwój z uwzględnieniem ich potrzeb psychicznych tj.: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, samorealizacji w klimacie wzajemnej serdeczności oraz  socjalizowania się z rówieśnikami.

Dzieci i młodzież przychodząca do naszego centrum otrzyma pomoc w wypracowaniu wyższej samooceny, akceptacji oraz uznania. Poprzez realizację zajęć w placówce dzieci będą mogły kształtować kulturę osobistą, pracować nad rozwojem społecznej aktywności, samodzielnością, przezwyciężaniem negatywnych wpływów środowiska lokalnego oraz umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie. Udział w zajęciach, jaki mamy do zaproponowania dzieciom i młodzieży, ma na celu wyrobienia u nich odpowiednich nawyków zdrowego, bezpiecznego i aktywnego organizowania sobie czasu.

Program ma charakter międzypokoleniowy, włącza sektor rodziców, dziadków oraz szeroko rozumianego odbiorcę on-line.

 Młodzieży przychodzącej do naszego centrum stwarzamy warunki odpowiednie do budowania i rozwijania własnych zainteresowań,   rozeznania się we własnych możliwościach, talentach, a także udzielamy pomocy w rozwoju umiejętności, które zaowocują sukcesami w dorosłym życiu.    

CELE I ZADANIA CENTRUM MŁODZIEŻOWEGO POLANY KULTURY W ORZYSZU:

Celem ogólnym Centrum Młodzieżowego jest :

organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w godzinach popołudniowych w sposób wolny od nałogów, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, promując równolegle zdrowy styl życia. Ponadto kształtujemy pozytywne postawy społeczne, patriotyczne oraz rozbudzamy świadomość przynależności do środowiska lokalnego.

Ważnym elementem działania Centrum jest wczesna diagnoza, identyfikowanie zagrożeń i skuteczne reagowanie na nie.

 

Uczestnicy zajęć:

Zajęcia w centrum głównie przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 5 do 20 lat z terenu gminy Orzysz. Adresowane są również do grup defaworyzowanych tj. członków rodzin dysfunkcyjnych. Udział w zajęciach jest dobrowolny oraz bezpłatny. Ponadto z przestrzeni centrum mogą korzystać inne zorganizowane grupy: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, koła.

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Zadania realizowane są przy użyciu następujących : metod, form i technik pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami lub prawnymi opiekunami.

Formy pracy:

Przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb organizujemy:

 • zajęcia artystyczne/ sportowe/ integracyjne:
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia sportowe na siłowni zewnętrznej(zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu),
 • gry planszowe i komputerowe,
 • zajęcia filmowe,
 • zajęcia relaksacyjne;
 • wywiady ze specjalistami oraz z ludźmi z pasją;
 • międzypokoleniowe spotkania z cyklu „Zrozumieć swoje dziecko”
 • akcje profilaktyczne;
 • zajęcia integracyjne międzypokoleniowe;
 • działania włączające dzieci i aktywizujące;
 • działania promocyjne instytucji;
 •  zapobieganie uzależnieniom oraz promowanie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi, kultury współżycia i kultury osobistej,
 • uwrażliwianie na cierpienie i potrzeby innych;
 • spotkania z ludźmi z pasją;
 • wsparcie dzieci  i młodzieży w rozwoju oraz w nauce;
 • wolontariat;
 • wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz nauce;
 • spotkania z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
 • współpraca z innymi instytucjami;

 

Otaczamy opieką dzieci i młodzież, która ma problemy w nauce poprzez

 • pomoc w nauce;
 • prowadzenie gier i zabaw edukacyjnych;
 • pomoc w zrozumieniu treści programowych, których uczeń nie przyswoił na lekcji;
 • motywowanie do nauki
 • realizacja projektów

 

Techniki pracy:

 • gry i zabawy ruchowe
 • mini-wykłady,
 • dialog terapeutyczny,
 • rozmowy w kręgu,
 • burza mózgów;
 • zajęcia artystyczne

Redukacja zachowań agresywnych i rozwiązywanie konfliktów między wychowankami odbywa się poprzez:

 • rozmowy indywidualne;
 • gry i zabawy integrujące grupę;
 • rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
 • zajęcia profilaktyczne;

 

Metody pracy:

 1. grupowa;
 2. indywidualna;
 3. inne : współpraca z gminnymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami
 4. wolontariat

 

PROGRAM DZIAŁAŃ 2021

MARZEC 2021

 • „Młodzi inspirują”- stworzenie galerii w Centrum Młodzieżowym
 • Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Orzyszu-pomoc w przeprowadzce do Centrum Młodzieżowego
 • Dostosowanie pomieszczeń Centrum Młodzieżowego do potrzeb instytucji;

 

KWIECIEŃ 2021

 • wywiad z psychologiem z P. Ewą Wołonkiewicz-Szczepkowską
 • udział w akcji – „Czysta Gmina 2021”
 • współpraca z Urzędem Miejskim w Orzyszu- podczas akcji „Czysta Gmina 2021”
 • ognisko integracyjne
 • promocja Centrum Młodzieżowego poprzez założenie strony na profilu społecznościowym Facebook
 • ogłoszenie naboru kandydatów na wolontariuszy
 • „2 maja-Dzień Flagi””-umieszczenie ogłoszenia na profilu facebook

 

MAJ 2021

 • Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej- obchody święta -fotorelacja on-line na facebook
 • udział w uroczystości  230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja pod Pomnikiem 1920- współpraca z Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
 • udział dzieci i młodzieży w akcji „Tydzień bibliotek”
 • akcja promująca Centrum Młodzieżowe- rozdanie ulotek informujących o powstaniu nowego miejsca
 • Dzień otwarty w Centrum Młodzieżowym
 • warsztaty mydlarskie
 • gra terenowa międzypokoleniowa na terenie SQUAD  Orzysz
 • Pomoc w nauce dzieciom i młodzieży

CZERWIEC 2021

 • Dni rodziny pod hasłem ” Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina”- rajd międzypokoleniowy z elementami krajoznawczymi (wykład)
 • diagnoza młodzieży w gminie Orzysz – udział w zebraniu materiału do badań
 • gra terenowa z elementami profilaktyki na temat zdrowego stylu życia
 • zajęcia sportowe na plaży miejskiej- gra w piłkę siatkową, plażową.
 • ,,Królowa sportów LA’’-trening w terenie -marszobieg
 • zajęcia sportowe-  stretching
 • Spotkanie integracyjne podczas gry terenowej
 • Mistrz Badmintona plenerowego- zajęcia sportowe
 • pomoc dzieciom i młodzieży w nauce
 • Umieszczenie plakatu na profilu FB informującego o zbiórce rzeczy do Domu Dziecka

 

LIPIEC 2021

 • zajęcia muzyczne- nauka piosenek szantowych.
 • Pan Gniotka- zajęcia plastyczne
 • zbiórka rzeczy do Domu Dziecka
 •  Umieszczenie plakatu na profilu FB informującego o zajęciach kulinarnych pn.„Gotujemy w domu”
 • Warsztaty kulinarne;
 • tydzień porannych gimnastyk
 • zajęcia na siłowni plenerowej
 • gry zespołowe- wyjście na Orlik
 • Mistrz Badmintona plenerowego
 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy- akcja ulotkowa
 • LGD Mazurskie Morze- spływ kajakowy rzeką Orzyszą
 • “BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE” - -wspólna akcja plakatowa
 • Wizyta w pracowni Pani Katarzyny Więsyk- w „Baimi”

 

SIERPIEŃ 2021 r.

 • Wywiad z Panią Ewą Gumkowską
 • Udział w uroczystości pod Pomnikiem 1920 z okazji  Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego
 • zbiórka rzeczy do domu dziecka
 • Rajd rowerowy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu- spotkanie międzypokoleniowe z uczestnikami ŚDS
 • Współpraca z OSP Odoje/Orzysz- ”Oddział ratunkowy”-gra terenowa z elementami pierwszej pomocy
 • kino
 • Pomoc w przygotowaniu Dożynek Gminnych
 • Zajęcia muzyczne- nauka piosenek szantowych.
 • Promocja Centrum Młodzieżowego podczas Dożynek Gminnych- stoisko z własnymi wypiekami.
 • uczymy się poprawnej techniki pływania dowolnym stylem pływackim zajęcia z ratownikami na plaży miejskiej
 • ,,Królowa sportów LA’’-trening w terenie -marszobieg
 • technika poprawnego  stretchingu
 • Spotkanie z podopiecznymi

 

WRZESIEŃ 2021r

 • pomoc dzieciom i młodzieży w nauce
 • ,,Zdobywamy góry’’-zajęcia na ściance wspinaczkowej na hali MOSiR
 • Zajęcia na siłowni plenerowej wzmacnianie górnych i dolnych partii ciała
 • Współpraca z MOSiR w Orzyszu
 • ,,Królowa sportów LA’’-trening w terenie bieg, technika poprawnego stretchingu
 • Wywiad z P. Łukaszem Duchnowskim
 • wieczorki karaoke
 • dyskoteka
 • kino
 • zajęcia muzyczne- nauka piosenek szantowych.
 • „Robotyka-Edukacja przez zabawę”-
 • umieszczenie plakatu na profilu FB informującego o zajęciach: „ Robotyka-Edukacja przez zabawę”
 • umieszczenie na profilu FB plakatu informującego o zbiórce rzeczy do schroniska-pn. „Pomagamy czworonogom”
 • Pokaz Mody Second hand- współpraca z suflerem- Kamilą Dardzińską- Malon

 

PAŹDZIERNIK 2021 r.

 • Wywiad z przedstawicielem Strażackiego Klubu Morsów Arys Mors
 • elementy zachowań asertywnych - warsztaty
 • wieczorki karaoke
 • Światowy Dzień Zwierząt- zbiórka rzeczy do schroniska
 • zajęcia muzyczne- nauka piosenek szantowych.
 • „Pamiętajmy o zmarłych”- akcja sprzątania grobów
 • turniej tenisa stołowego
 • pomoc w nauce dzieciom i młodzieży

 

LISTOPAD 2021 r.

 • udział dzieci i młodzieży z CM w  biegu Nocy Listopadowej
 • udział w obchodach podczas Narodowego Święta Niepodległości pod pomnikiem 1920
 • Dyskoteka Andrzejkowa
 • kino
 • Cukiernia Kwiatkowski Paweł Kwiatkowski- przeprowadzenie wywiadu z właścicielem
 • Pomoc w nauce dzieciom i młodzieży

 

GRUDZIEŃ 2021 r.

 • Dzień Świętego Mikołaja;
 • wieczorki karaoke
 • Rejonowe Mistrzostwa w tenisa stołowego- współpraca z MOSiR
 • Spotkanie z rodzicami podczas wigilii  w Centrum Młodzieżowym
 • pomoc w nauce dzieciom i młodzieży
 • zajęcia teatralne- przygotowania do występu podczas wigilii
 • udział w przedstawieniu wigilijnym dzieci i młodzieży
 • wykonanie kartek Świątecznych dla seniorów
 • stoisko z ozdobami własnoręcznie wykonanymi podczas wigilii gminnej
 • zajęcia na siłowni -hala MOSiR-obwód stacyjny
 • wywiad z Lidią Winkowską
 • ewaluacja oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji planu

 

CENTRUM MŁODZIEŻOWE

POLANY KULTURY

W ORZYSZU