Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe 2020 stanęły w Ratuszu Miejskim.

Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe 2020 stanęły w Ratuszu Miejskim.
Dom Kultury
03.09.2020 13:00

Co roku celebrujemy w Gminie Orzysz Święto Plonów – Dożynki i chociaż wrzesień 2020 jest pełen napięcia i niepokoju związanego z sytuacją epidemiczną nie pozwolimy na to, by najpiękniejsze polskie tradycje odeszły w zapomnienie.

Symbolicznie obchodziliśmy dziś Święto Plonów, nadając mu formę jednego z najbardziej spektakularnych konkursów, organizowanych przez Burmistrza Orzysza a mianowicie „Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. W trakcie uroczystości nie zabrakło obrzędowości i pieśni żniwnych w wykonaniu Orzyszanek.

Jury w składzie, Siostra Ewa Kozak – Przewodnicząca Komisji oraz członkinie, Pani Krystyna Ziółkowska i Ewa Kurzela postanowiło przydzielić nagrody w sposób następujący:

I miejsce – Zespół Śpiewaczy Orzyszanki

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Ogródku

III miejsce – Sołectwo Dziubiele

Dodatkowo, ze względu na sytuację epidemiczną konkurs został rozbudowany o element medialny i Organizator przyznał także nagrodę specjalną za najlepszy film prezentujący sposób przygotowania wieńca. Nagroda ta trafiła do Koła Gospodyń Wiejskich w Ogródku.

Nagrody uczestnikom wręczyli Burmistrz Orzysza, Pan Zbigniew Włodkowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Anna Pilarczyk

.

Dziękujemy za udział w konkursie i cieszymy się, że dzięki Waszym pracom mogliśmy poczuć dożynkowy klimat. Jednocześnie życzymy wszystkim, abyśmy za rok spotkali się w pełnym zdrowiu na radosnej, plenerowej imprezie dożynkowej.

Fot. Artur Kurzela

Laureatki w konkursie na najpiękniejsze wieńce dożynkowe wraz z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim, Przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Pilarczyk, Pania Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu oraz pracownicami Ratusza.
Wieńce dożynkowe w Ratuszu w Orzyszu.
W Ratuszu w Orzyszu. Widok z góry. Z prawej strony Wieńce Dożynkowe, po środku w kole stoją rebrani ludzie, między innymi Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu Anna Pilarczyk, kobiety z zespołu Orzyszanki.
W Ratuszu w Orzyszu trzy kobiety, z przodu Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu, przed nią mikrofon.
W Ratuszu w Orzyszu z lewej strony Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu, Burmistrz Orzysza trzyma koszyk, z prawje strony kobieta z zespołu Orzyszanki.
W Ratuszu w Orzyszu kobiety z zespołu Orzyszanki, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu Anna Pilarczyk. Za nimi wieńce dożynkowe.
Trzy kobiety w Ratuszu w Orzyszu, uśmiechają się.
Kobiety z zespołu Orzyszanki, trzymają się za ręce, śpiewają, za nimi trzy kobiety. W Ratuszu w Orzyszu.
W Ratuszu w Orzyszu Burmistrz Orzysza, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu, Zespół Orzyszanki, Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich, Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu.
Wieniec dożynkowy Sołectwa Dziubiele. W Ratuszu w Orzyszu.
Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu, przed nią mikrofon, obok kobieta, Pan Burmistrz Zbigniew Włodkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Pilarczyk.
Wieniec Dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich w Ogródku. W Ratuszu w Orzyszu.
W Ratuszu w Orzyszu Burmistrz Orzysza wręcza nagrodę kobiecie z Koła Gospodyn Wiejskich. Obok Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu.
W Ratuszu w Orzyszu Burmistrz Orzysza wręcza nagrodę kobietom z Koła Gospodyń Wiejskich. Obok Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu wręcza dyplom kobiecie z zespołu Orzyszanki, kobiety uściskują sobie dłonie. Obok Burmistrz Orzysza, z lewej strony Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu. W Ratuszu w Orzyszu.
Wystep kobiet z zespołu Orzyszanki w strojach ludowych. W Ratuszu w Orzyszu.