Projekty

Projekty
Dom Kultury

Dom Kultury skutecznie pozyskuje finansowe środki zewnętrzne na realizację własnych zadań statutowych. Są to dotacje z Programów Unii Europejskiej, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków samorządu lokalnego.

Projekty - aktualności

plakat informacyjny projektu wraz z ologowaniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz  Rybactwo i Morze
Dom Kultury
20.06.2022
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego poprzez stworzenie Dziecięcego Parku Edukacyjnego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i realizowany jest w obrębie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na podstawie umowy o dofinansowanie nr 253-6523.2-SW1410067/21/22.podpisanej dnia 15 kwietnia 2022 w Olsztynie.             Celem operacji jest stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny i utrzymanie go...
>>
Dom Kultury
01.03.2022
W obrębie projektu, który realizowany był od 1 lipca do31 grudnia 2021 r.w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie w Rucianem Nidzie, zaprosiliśmy społeczność lokalną do wspólnego nagrania 2 audiobooków: Podziel się tym, co twORZYSZ. Antiologia Orzyska -  CD z twórczością własną orzyszan "Moralnośc Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w ramach Narodowego Czytania 2021 Audiobooki zostały zarejestrowane w studio nagrań w Orzyszu oraz...
>>
Dom Kultury
14.07.2021
Jako jedna z 200 instytucji kultury w Polsce dostaliśmy dofinasowanie w kwocie 126 400 zł. w ramach Programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury Finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację koncepcji pn. "Video na świat - studio filmowe na Polanie Kultury w Orzyszu". Ideą projektu jest propagowanie dorobku kultury dzięki powołaniu do życia STUDIA FILMOWEGO oraz wyeliminowanie barier braku dostępu do nowoczesnej technologii w prowadzeniu działań on-line, także dla odbiorców z...
>>
Dom Kultury
11.02.2021
Projekt "Bardzo Młoda Wytwórnia czyli BMW Orzysz" prowadzony był w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Polana Kultury w Orzyszu jako jedna z 6 instytucji w województwie Warmińsko-Mazurskim otrzymała dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2020 na realizację tego pomysłu.  Tematem projektu było nagranie autorskiego albumu płytowego w naszym studio nagrań w ramach BMW, czyli Bardzo Młodej Wytwórni w Orzyszu. Postawilismy na aspekt...
>>
Dom Kultury
28.12.2020
Projekt pod nazwą "Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu" realizowany był w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku. Koszt całkowity zadania wyniósł - 55 750,00 zł, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 44 600,00 zł (80% zadania), wkład własny wyniósł 11 150,00 zł. Celem projektu była poprawa warunków funkcjonowania orzyskiego domu kultury w zakresie działalności statutowej, w szczególności związanej z prowadzeniem edukacji i animacji kulturalnej, poprzez zakup sprzętu do działań...
>>
Dom Kultury
03.01.2020
Młodzieżowa Pozytywka czeka właśnie na Ciebie! To projekt realizowany w ramach Regionalnej edycji Programu Równać Szanse 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród grupy młodych ludzi kompetencji społecznych warunkujących efektywność radzenia sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej, swobodne wyrażanie siebie i kreowanie swojego wizerunku oraz odwagi w podejmowaniu własnych decyzji. Projekt ma za zadanie zaktywizować 15 osobową grupę młodzieży, poprzez półroczne działania warsztatowe i pracę...
>>