XVI Orzyskie Spotkania Folklorystyczne -Warsztaty Tkackie

XVI Orzyskie Spotkania Folklorystyczne -Warsztaty Tkackie
Dom Kultury
23.12.2020 10:45

Anna Bałdyga - jest znaną w regionie Artystką Ludową, laureatką Nagrody Oskara Kolberga, przyznawanej w Polsce od 1974 roku za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej. Pani Anna jest śpiewaczką, tkaczką, wykonawczynią bukietów bibułowych, pająków, palm, pisanek – kontynuującą tradycje kurpiowskie, zarazem sięgającą do wzorów sztuki ludowej Mazur, Podlasia, Suwalszczyzny i Wileńszczyzny. Od 2005 roku prowadzi we wsi Mazuchówka pracownię tkacką i warsztaty plastyki obrzędowej i dekoracyjnej. Wykonuje tkaniny na krosnach, stosując bogactwo technik i wzorów: kurpiowskich oraz typowych dla grup etnograficznych osiadłych na Warmii i Mazurach, wywodzących się z terenów pogranicznych. Wykorzystując wiedzę o zabytkach rękodzieła tkackiego, zachowanych w zbiorach muzealnych oraz literaturę etnograficzną na temat tych wyrobów rekonstruuje tkactwo mazurskie. Wytwarza tkaniny o splocie płóciennym, dwuosnowowe, wielonicielnicowe, pasiaki, sejpaki, chodniki-szmaciaki, wykonuje krajki na deseczkach tkackich i krosienkach tabliczkowych.

Warsztaty Tkackie

 

Data wydarzenia
23.12.2020 10:45
Kobieta siedzi przed krosnem i tka. Za nią na ścianie obrazy.
Mężczyzna i kobieta. Kobieta w stroju ludowym.
Kobieta siedzi przed krosnem i tka. Za nią na ścianie obrazy.
Dwie kobiety w strojach ludowych. Między nimi krosno. Na ścianie obrazy.
Dwie kobiety w strojach ludowych. Za nimi na ścianie obrazy, wycinanki.
Dwie kobiety z strojach ludowych, między nimi Pani Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu. Za nimi na ścianie obrazy, wycinanki.