Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie Dziecięcego Parku Edukacyjnego.

Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie Dziecięcego Parku Edukacyjnego.
Dom Kultury
20.06.2022 16:00

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego poprzez stworzenie Dziecięcego Parku Edukacyjnego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i realizowany jest w obrębie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na podstawie umowy o dofinansowanie nr 253-6523.2-SW1410067/21/22.podpisanej dnia 15 kwietnia 2022 w Olsztynie.

            Celem operacji jest stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. W ramach zadania przeprowadzono przebudowę Ogródka Jordanowskiego umiejscowionego przy ulicy Ogrodowej w Orzyszu, zakupiono i zamontowano dwa urządzenia zabawowe na placu zabaw dla dzieci-1 szt.. na kwotę 69600,00 zł., 2 szt.na kwotę  69086,64 kosztów kwalifikowalnych oraz elementy małej architektury w tym kostki wiedzy edukacyjno-informacyjne przekazujące wiedzę na temat rybackiego dziedzictwa kulturowego na kwotę 8056,50 zł brutto kosztów kwalifikowalnych. Razem 146743,14 zł brutto kosztów kwalifikowalnych.

Działanie ma charakter niekomercyjny.

 

W ramach
plakat informacyjny projektu wraz z ologowaniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz  Rybactwo i Morze
Kosta wiedzy zamontowana na terenie Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu prezentująca gatunki ryb słodkowodnych
urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Urządzenia zabawowe i kostki wiedzy w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Dzieci bawiące się na urządzeniach zabawowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Dzieci czytające kostki wiedzy
Dzieci czytające kostki wiedzy
Dzieci czytające kostki wiedzy
Dzieci korzystające z huśtawki w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
urządzenia zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Grupa dzieci w wieku przedszkolnym na tle urządzenia zabawowego w Ogródku Jordanowskim
urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
Dziewczynka zjeżdżające ze ślizgawki