Język angielski dla dzieci, dorosłych i seniorów

Język angielski dla dzieci, dorosłych i seniorów
Dom Kultury
Plakat informujący o zajęciach z języka angielskiego. Na dole dłonie trzymające litery układające się w napis English

Zajęcia doskonalące główne kompetencje językowe uczniów tj. mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, prowadzone pod kątem przygotowania do egzaminów ośmioklasisty oraz matury z języka angielskiego. Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, Joanna Kamieniecka.

 

 

Żolnierze amerykańscy w mundurach, dzieci, nauczycielka, oraz kobieta z zespołu Orzyszanki.
Przy stołach dzieci, kolorują
Przy stole dzieci, trzymają w rękach nożyczki i kartki papieru. Na stole projektor.
Plakat informucjący o kursie języka angielskiego. Z lewej strony motyle oraz Big Ben, z prawej strony napisy.
Dzieci pozują do zdjęcia z kartkami, na których wykonały zadanie z języka angielskiego.

Język angielski dla dzieci, dorosłych i seniorów - aktualności

Dzieci w sali w Pałacu Kultury w Orzyszu podczas zajęć z języka angielskiego. Dzieci siedzą przy stole, przed nim kartki. Przed nimi Pani Dyrektor Polany Kultury- Joanna Kamieniecka.
Dom Kultury
23.10.2020
Na zajęciach opisujemy wygląd zewnętrzny człowieka,, jego cechcy szczególne oraz osobowość.
>>
Dzieci w sali w Pałacu Kultury w orzyszu podczas zajęć z języka angielskiego. Dzieci siedzą przy stole, przed nim kartki. Przed nimi Pani Dyrektor Polany Kultury- Joanna Kamieniecka. A ścianie wyświetlana prezentacja.
Dom Kultury
15.10.2020
Utwalamy nazwy częsci ciała a także poznajemy słownictwo dla zaawansowanych - w atmosferze zabawy.
>>