Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

<< Powrót do
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki
Dom Kultury
Malowany portret Michała Kajki.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki organizowany jest przez orzyski Dom Kultury oraz Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Patronuje mu Burmistrz Orzysza, Dwumiesięcznik Literacki TOPOS i Gazeta Olsztyńska. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 roku i od tego momentu wyłania on na światło dzienne wybitne talenty z dziedziny poezji.

 W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem). 

Przyznajemy trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas gali konkursu  (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu). Terminy: nadsyłania prac – do końca maja; rozstrzygnięcie konkursu –  lipiec ; gala przyznania nagród – sierpień.

 Wybór nagrodzonych wierszy publikowany jest corocznie w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki - aktualności

Zaproszenie. Z lewej strony zdjęcie mężczyzny, z prawej napisy.
Dom Kultury
17.09.2016
Gala XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki 17 września 2016 r. na scenie plenerowej przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku odbyła się poetycka uroczystość, która przyciągnęła wyjątkową publiczność.     Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu im. Michała Kajki w składzie: Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Gawłowski i Sławomir Matusz przeanalizowało 176 prac konkursowych. Laureaci,poza finansowymi nagrodami ufundowanymi przez organizatorów wygrywają publikację swoich wierszy w Dwumiesięczniku Literackim TOPOS.     I miejsce otrzymała...
>>